Privacy verklaring

Datum van opstelling 28 november 2023.

Artikel 1 - Wettelijke bepaling

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Ramon Giesen – Grafische vormgeving gevestigd op De Meibrink 2, 7091ZJ Dinxperlo. KvK-nummer: 78504511.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens
 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Ramon Giesen – Grafische vormgeving. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culturele sociale identiteit.

 2. Ik verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
  – Naam
  – Adresgegevens.
  – E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s).
  – Bankrekeningnummer(s).
  – Werkgerelateerde gegevens zoals bijvoorbeeld uw functie.
Artikel 3 - Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Het onderhouden van relaties met u.
– Het verwerken van uw bestelling/dienst.
– Het doen van mededelingen via de post en/of e-mail.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw gegevens worden geregistreerd in een (digitaal) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uit-drukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bijvoegt bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact
Artikel 11 - Geldigheid